Критерии 2011

Критериите са в процес на уточняване

 

Критериите са два типа - основни и допълнителни. Основните критерии носят до 100 точки, а допълнителните до 50. Допълнителните критерии са завишени и отговарят на изисквания, които се прилагат при професионалното разработване на проекти. Ще се радваме, ако има участници, които покриват и от допълнителните критерии.

 

Интернет приложения

 

Основни критерии(100):

Самостоятелно интернет приложение 5
Функционалност и логическа завършеност 5
Удобен интерфейс 5
Качество на технологичното решение 15
Яснота при използване 5
Цитирани източници 5
Представяне и защита на проекта 20
Управление на изключения и грешки 10
Използване на клиентски скриптове, Ajax, Flash 10
Сигурност и защита 10
Използване на стриктни стандарти за писане на код 10

 

Допълнителни критерии(50):

Използване на MVC фреймуърк (Zend, CakePHP, Symfony, Lithium и други), използване на библиотеки 12
Design Patterns 10
UML, DB Relationships диаграми 8
Оптимизация чрез профилинг. Кеширане 4
Мултиезичност 6
Проектиране, API спецификация (phpDocumentor) 6
Version Control System(SVN, GIT, CVS) 4

 

Приложни програми

 

Основни критерии(100):

Оригиналност на избраната тема 4
Ясно поставени цели 4
Подходяща функционалност 4
Завършена структура 4
Приложимост 4
Използване ефективно и по предназначение на избраните технологии 10
Подходящо избрана архитектура със структурирани програмни единици 10
Използване на ясни и разбираеми правила за именуване в кода 7
Подреденост и четливост на кода и наличие на коментари 8
Бързо действие - оптимизация на кода на ниво изпълнение 3
Лесна инсталация и експлоатация 2
Адекватна обработка на грешки и непредвидени събития по време на изпълнение 10
Графично оформление 5
Представяне и защита на проекта 20
Документация 5

 

Допълнителни критерии(50):

Използване на готови библиотеки 10
Използване на Design Patterns 10
План на проекта 3
Мултиезичност 6
Персонализиране 2
Обновяване 15
Version Control System 4