Награждаване 2013

На 27.04.2013г. завърши успешно третият турнир по информационни технологии, организиран от Великотърновския университет. От регистрираните 11 проекта на 1 място се класира проектът "IT Employer" на Рали Ралев и Радослав Грънчаров, възпитаници на ПМГ "Академик Иван Гюзелев" гр. Габрово, на 2 място "DeafTalk" на Николай Николов Даков, ОМГ "Акад. Кирил Попов" гр. Пловдив, на 3 място "SocialNews" на Ангел Мирославов Ангелов, II СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище.