Програма 2015

Петък (24.04.2015 г.):
 
14:00 - 18:00 - регистрация на проекти (приемане на два диска със сорс код, цялото приложение и документация) - зала 507 (3 Корпус)
 
Събота(25.04.2015г.):
 
8:30 - 9:15 -регистрация на проекти(приемане на два диска със сорс код, цялото приложение и документация) - зала 102 (3 Корпус)
9:15 - 9:30 -  Откриване, зала 102
9:30 - 13:00 - Представяне на проектите, зала 506
13:00 - 14:00 - Обяд и почивка
14:00 - 15:00 - Анотиране на проектите, зала 506
15:00 - 15:30 - Награждаване и закриване, зала 506
 
 
Възможни са малки промени в програмата, които ще бъдат обявявани своевременно