Представяне 2015

За улеснение се препоръчва  проектите да се представят от собствен компютър. За тези, които нямат възможност, ще бъде предоставен компютър.

Решенията на комисията не подлежат на промяна и коментиране.