Важна информация

Колеги,
в момента се извършват ремонтни дейности по някои от основните пътни артерии в града. Подготвихме упътване как да стигнете до сградата на ФМИ:

Вход от София

Вход от Стара Загора - Русе

Вход от Варна