Фирма POLYGONTeam

Един от основните спонсори на турнира е фирма "POLYGONTeam".  POLYGONTeam е  Компания, която има за цел да въведе ново поле за изява в областта на роботиката, мобилните приложения и интернет света, като осигури на своите клиенти високо квалифицирани инженери, програмисти и конструктори.

Тази година в турнира част от журито ще бъде Ангел Бояров. През годините се сблъсква и работи с различни технологии като описва себе си като Web Developer - C#, ASP.net, OOP / POLYGONTeam ltd.