Провеждане на турнир - 2021

Турнирът ще се проведе онлайн в Microsoft Teams. 
Всеки участник ще получи покана за събитието на личния си мейл. 

Ще започнем в 9:00.

Редът на представяне - ще бъде обявен днес.