Провеждане на турнир - 2021

Турнирът ще се проведе онлайн в Microsoft Teams. 
Всеки участник ще получи покана за събитието на личния си мейл. 

Ще започнем в 9:00.

Редът на представяне - ще бъде обявен днес.

Покажи цялата статия

Регламент 2021

Изисквания за участие в олимпиадата
 
Проектът е компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт, отговарящ на критерии, посочени в настоящия регламент.
В разработката на проекта могат да участват до двама ученика. Всеки участник може да участва само в един проект.
 
За участие в състезанието всеки ученик трябва да има валиден електронен адрес и персонална регистрация на сайта на състезанието с адрес http://it-vt.eu. Регистрацията трябва да бъде на български език и да включва актуални данни за ученика (трите имена, училище, клас, град).
 
Регистрацията на проект задължително е на български език и включва: име на проекта, ръководител на проекта, описание, направление, в което участва, използвани библиотеки, използвани технологии, а при екипна работа се посочва хранилището и потребител и парола за достъп, както и разпределението на задачите за всеки от екипа. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, потребители, съществуващи решения и план за реализация.
 
За участие в състезанието се допускат само проекти, които не са печелили призови места на национални олимпиади или състезания.
 
 
Такси за правоучастие няма.
Проекти се регистрират до 12:00 на 21 април 2021г.
Няма ограничение за големината на документацията.
Наградите са материални.

Покажи цялата статия

Регламент 2020

Изисквания за участие в олимпиадата
 
Проектът е компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт, отговарящ на критерии, посочени в настоящия регламент.
В разработката на проекта могат да участват до двама ученика. Всеки участник може да участва само в един проект.
 
За участие в състезанието всеки ученик трябва да има валиден електронен адрес и персонална регистрация на сайта на състезанието с адрес http://it-vt.eu. Регистрацията трябва да бъде на български език и да включва актуални данни за ученика (трите имена, училище, клас, град).
 
Регистрацията на проект задължително е на български език и включва: име на проекта, ръководител на проекта, описание, направление, в което участва, използвани библиотеки, използвани технологии, а при екипна работа се посочва хранилището и потребител и парола за достъп, както и разпределението на задачите за всеки от екипа. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, потребители, съществуващи решения и план за реализация.
 
За участие в състезанието се допускат само проекти, които не са печелили призови места на национални олимпиади или състезания.
 
 
Такси за правоучастие няма.
Проекти се регистрират до 12:00 на 4 юни 2020г.
Няма ограничение за големината на документацията.
Наградите са материални.

Покажи цялата статия

Регламент 2019

Изисквания за участие в олимпиадата
 
Проектът е компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт, отговарящ на критерии, посочени в настоящия регламент.
В разработката на проекта могат да участват до двама ученика. Всеки участник може да участва само в един проект.
 
За участие в състезанието всеки ученик трябва да има валиден електронен адрес и персонална регистрация на сайта на състезанието с адрес http://it-vt.eu. Регистрацията трябва да бъде на български език и да включва актуални данни за ученика (трите имена, училище, клас, град).
 
Регистрацията на проект задължително е на български език и включва: име на проекта, ръководител на проекта, описание, направление, в което участва, използвани библиотеки, използвани технологии, а при екипна работа се посочва хранилището и потребител и парола за достъп, както и разпределението на задачите за всеки от екипа. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, потребители, съществуващи решения и план за реализация.
 
За участие в състезанието се допускат само проекти, които не са печелили призови места на национални олимпиади или състезания.
 
 
Такси за правоучастие няма.
Проекти се регистрират до 12:00 на 10 април 2019г.
На 13 април 2018г. се предава цялото приложение, сорс код и документация.
Няма ограничение за големината на документацията.
Наградите са материални.

Покажи цялата статия

Регламент 2018

Изисквания за участие в олимпиадата
 
Проектът е компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт, отговарящ на критерии, посочени в настоящия регламент.
В разработката на проекта могат да участват до двама ученика. Всеки участник може да участва само в един проект.
 
За участие в състезанието всеки ученик трябва да има валиден електронен адрес и персонална регистрация на сайта на състезанието с адрес http://it-vt.eu. Регистрацията трябва да бъде на български език и да включва актуални данни за ученика (трите имена, училище, клас, град).
 
Регистрацията на проект задължително е на български език и включва: име на проекта, ръководител на проекта, описание, направление, в което участва, използвани библиотеки, използвани технологии, а при екипна работа се посочва хранилището и потребител и парола за достъп, както и разпределението на задачите за всеки от екипа. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, потребители, съществуващи решения и план за реализация.
 
За участие в състезанието се допускат само проекти, които не са печелили призови места на национални олимпиади или състезания.
 
 
Такси за правоучастие няма.
Проекти се регистрират до 12:00 на 20 април 2018г.
На 21 април 2018г. се предава цялото приложение, сорс код и документация.
Няма ограничение за големината на документацията.
Наградите са материални.

Покажи цялата статия

Регламент 2017

Изисквания за участие в олимпиадата
 
Проектът е компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт, отговарящ на критерии, посочени в настоящия регламент.
В разработката на проекта могат да участват до двама ученика. Всеки участник може да участва само в един проект.
 
За участие в състезанието всеки ученик трябва да има валиден електронен адрес и персонална регистрация на сайта на състезанието с адрес http://it-vt.eu. Регистрацията трябва да бъде на български език и да включва актуални данни за ученика (трите имена, училище, клас, град).
 
Регистрацията на проект задължително е на български език и включва: име на проекта, ръководител на проекта, описание, направление, в което участва, използвани библиотеки, използвани технологии, а при екипна работа се посочва хранилището и потребител и парола за достъп, както и разпределението на задачите за всеки от екипа. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, потребители, съществуващи решения и план за реализация.
 
За участие в състезанието се допускат само проекти, които не са печелили призови места на национални олимпиади или състезания.
 
 
Такси за правоучастие няма.
Проекти се регистрират до 12:00 на 21 април 2017г.
На 22 април 2017г. се предава цялото приложение, сорс код и документация.
Няма ограничение за големината на документацията.
Наградите са материални.

Покажи цялата статия

Награждаване 2016

На 23.04.2016 г. в корпус 3 на ВТУ “Св.св.Кирил и Методий“ се проведе шестия Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VIII до XII клас. В поредното издание на турнира се включиха участници от Велико Търново, Казанлък, Враца, Търговище, Стара Загора, Шумен, Ловеч, Пловдив, Трявна, Русе като за участие бяха регистрирани 17 проекта – 11 в направление “Интернет приложения“ и 6 в направление “Приложни програми“. Основни спонсори на турнира са великотърновските ИТ фирми “clouWay“ и “ПОЛИГОН Тийм“.

Покажи цялата статия

Фирма POLYGONTeam

Един от основните спонсори на турнира е фирма "POLYGONTeam".  POLYGONTeam е  Компания, която има за цел да въведе ново поле за изява в областта на роботиката, мобилните приложения и интернет света, като осигури на своите клиенти високо квалифицирани инженери, програмисти и конструктори.

Покажи цялата статия

Важна информация

Колеги,
в момента се извършват ремонтни дейности по някои от основните пътни артерии в града. Подготвихме упътване как да стигнете до сградата на ФМИ:

Вход от София

Вход от Стара Загора - Русе

Вход от Варна

Покажи цялата статия

Фирма clouWay

Един от основните спонсори на турнира е фирма "clouWay".  clouWay ood е Софтуерна  Компания, специализирана в проектиране, разработване и внедряване на Cloud Решения за Телеком Оператори.

Основното направление, в което работят, е разработката на собствени продукти, които да обслужват нуждите на телекомите.
Покажи цялата статия

Награди 2016

На 23.04.2016г. участниците ще имат възможността да спечелят интересни награди като част от тях са.

4smarts Universal VR Glasses Spectator
Wristband Fitbit Flex 
Уникална тениска ПОЛИГОН Тийм
Покажи цялата статия

Регламент 2016

Изисквания за участие в олимпиадата
 
Проектът е компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт, отговарящ на критерии, посочени в настоящия регламент.
В разработката на проекта могат да участват до двама ученика. Всеки участник може да участва само в един проект.
За участие в състезанието всеки ученик трябва да има валиден електронен адрес и персонална регистрация на сайта на състезанието с адрес http://it-vt.eu. Регистрацията трябва да бъде на български език и да включва актуални данни за ученика (трите имена, училище, клас, град).
Регистрацията на проект задължително е на български език и включва: име на проекта, ръководител на проекта, описание, направление, в което участва, използвани библиотеки, използвани технологии, а при екипна работа се посочва хранилището и потребител и парола за достъп, както и разпределението на задачите за всеки от екипа. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, потребители, съществуващи решения и план за реализация.
За участие в състезанието се допускат само проекти, които не са печелили призови места на национални олимпиади или състезания.
Покажи цялата статия

Награждване 2015

 На 25.04.2015 г. в корпус 3 на ВТУ “Св.св.Кирил и Методий“ се проведе петият Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VIII до XII клас, организиран в рамките на празниците на факултет “Математика и информатика“. В поредното издание на турнира се включиха участници от Велико Търново, Горна Оряховица, Пловдив, Трявна и Търговище, като за участие бяха регистрирани 9 проекта – 4 в направление “Интернет приложения“ и 5 в направление “Приложни програми“. Основни спонсори на турнира са великотърновските ИТ фирми “Експерта ООД“, “Селтис ООД“ и “ИВелико“ ЕООД.

Покажи цялата статия

Представяне 2015

За улеснение се препоръчва  проектите да се представят от собствен компютър. За тези, които нямат възможност, ще бъде предоставен компютър.

Решенията на комисията не подлежат на промяна и коментиране.

Покажи цялата статия

Програма 2015

Петък (24.04.2015 г.):
 
14:00 - 18:00 - регистрация на проекти (приемане на два диска със сорс код, цялото приложение и документация) - зала 507 (3 Корпус)
 
Събота(25.04.2015г.):
 
8:30 - 9:15 -регистрация на проекти(приемане на два диска със сорс код, цялото приложение и документация) - зала 102 (3 Корпус)
9:15 - 9:30 -  Откриване, зала 102
9:30 - 13:00 - Представяне на проектите, зала 506
13:00 - 14:00 - Обяд и почивка
14:00 - 15:00 - Анотиране на проектите, зала 506
15:00 - 15:30 - Награждаване и закриване, зала 506
 
 
Възможни са малки промени в програмата, които ще бъдат обявявани своевременно
Покажи цялата статия