Регистрация на проекти 2015

Петък(24.04.2015г.):

14:00  - 18:00 - регистрация на проекти(приемане на два диска със сорс код, цялото приложение и документация) - каб. 507 (3 Корпус)


Събота(25.04.2015г.):

8:30 - 9:15 - регистрация на проекти(приемане на два диска със сорс код, цялото приложение и документация) - зала 102 (3 Корпус)

Покажи цялата статия

Регламент 2015

Изисквания за участие в олимпиадата

Проектът е компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт, отговарящ на критерии, посочени в настоящия регламент.
В разработката на проекта могат да участват до двама ученика. Всеки участник може да участва само в един проект.
За участие в състезанието всеки ученик трябва да има валиден електронен адрес и персонална регистрация на сайта на състезанието с адрес http://it-vt.eu. Регистрацията трябва да бъде на български език и да включва актуални данни за ученика (трите имена, училище, клас, град).
Регистрацията на проект задължително е на български език и включва: име на проекта, ръководител на проекта, описание, направление, в което участва, използвани библиотеки, използвани технологии, а при екипна работа се посочва хранилището и потребител и парола за достъп, както и разпределението на задачите за всеки от екипа. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, потребители, съществуващи решения и план за реализация.
За участие в състезанието се допускат само проекти, които не са печелили призови места на национални олимпиади или състезания.

Покажи цялата статия

Регламент 2014

Изисквания за участие в олимпиадата

Проектът е компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт, отговарящ на критерии, посочени в настоящия регламент.
В разработката на проекта могат да участват до двама ученика. Всеки участник може да участва само в един проект.
За участие в състезанието всеки ученик трябва да има валиден електронен адрес и персонална регистрация на сайта на състезанието с адрес http://it-vt.eu. Регистрацията трябва да бъде на български език и да включва актуални данни за ученика (трите имена, училище, клас, град).
Регистрацията на проект задължително е на български език и включва: име на проекта, ръководител на проекта, описание, направление, в което участва, използвани библиотеки, използвани технологии, а при екипна работа се посочва хранилището и потребител и парола за достъп, както и разпределението на задачите за всеки от екипа. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, потребители, съществуващи решения и план за реализация.
За участие в състезанието се допускат само проекти, които не са печелили призови места на национални олимпиади или състезания.

Покажи цялата статия

Награждаване 2013

На 27.04.2013г. завърши успешно третият турнир по информационни технологии, организиран от Великотърновския университет. От регистрираните 11 проекта на 1 място се класира проектът "IT Employer" на Рали Ралев и Радослав Грънчаров, възпитаници на ПМГ "Академик Иван Гюзелев" гр. Габрово, на 2 място "DeafTalk" на Николай Николов Даков, ОМГ "Акад. Кирил Попов" гр. Пловдив, на 3 място "SocialNews" на Ангел Мирославов Ангелов, II СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище.

Покажи цялата статия

Представяне 2013

Важно

За улеснение се препоръчва  проектите да се представят от собствен компютър. За тези, които нямат възможност, ще бъде предоставен компютър.

Решенията на комисията не подлежат на промяна и коментиране.

Покажи цялата статия

Програма 2013

Важно

Събота (27.04.2013г. - 3 Корпус)


8:30 – 9:00 - Регистрация, зала 102 (два диска с цялото приложение, сорс код и документация)
9:00 - 9:30 - Откриване, зала 102
9:30 – 13:00 - Представяне на проектите, зала 506
13:00 - 14:00 - Обяд и почивка
14:00 – 15:00 - Анотиране на проектите, зала 506
15:00 - 15:30 - Награждаване и закриване, зала 506

Покажи цялата статия

Информация за турнира 2013

Важно

Такси за правоучастие няма.
Проекти се регистрират до 12:00 на 26 април 2013г.
В деня на състезанието 27 април се предават два диска с цялото приложение, сорс код и документация.
Няма ограничение за големината на документацията.
Участниците сами избират къде ще отседнат.
Скоро ще бъде публикувана програмата за провеждане на турнира и информация за наградите.

Наградите са материални.

Покажи цялата статия

Регламент 2013

Изисквания за участие в олимпиадата

Проектът е компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт, отговарящ на критерии, посочени в настоящия регламент.
В разработката на проекта могат да участват до двама ученика. Всеки участник може да участва само в един проект.
За участие в състезанието всеки ученик трябва да има валиден електронен адрес и персонална регистрация на сайта на състезанието с адрес http://it-vt.eu. Регистрацията трябва да бъде на български език и да включва актуални данни за ученика (трите имена, училище, клас, град).
Регистрацията на проект задължително е на български език и включва: име на проекта, ръководител на проекта, описание, направление, в което участва, използвани библиотеки, използвани технологии, а при екипна работа се посочва хранилището и потребител и парола за достъп, както и разпределението на задачите за всеки от екипа. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, потребители, съществуващи решения и план за реализация.
За участие в състезанието се допускат само проекти, които не са печелили призови места на национални олимпиади или състезания.

Покажи цялата статия

Програма 2012

ВАЖНО

Турнирът ще се проведе на 23.03.2012 и 24.03.2012 г.


Петък (23.03.2012г.):

12:00 - 17:00 -  регистрация на проекти(приемане на два диска със сорс код, цялото приложение и документация)  - зала 403 (3 Корпус)


Събота (24.03.2012г.):

9:00 - 11:30  - представяне на проекти(20 мин. на проект)
11:30 - 13:30  - обяд и почивка
13:30 - 14:30 - анотиране на проектите
14:30 - 15:00  - награждаване и закриване

Залите за събота ще бъдат обявени в деня. Упътване ще намерите на входа на корпуса.

Всички зали са в 3 Корпус

Покажи цялата статия

Регламент 2012

 

Изисквания за участие в олимпиадата

Проектът е компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт, отговарящ на критерии, посочени в настоящия регламент.
В разработката на проекта могат да участват до двама ученика. Всеки участник може да участва само в един проект.
За участие в състезанието всеки ученик трябва да има валиден електронен адрес и персонална регистрация на сайта на състезанието с адрес http://it-vt.eu. Регистрацията трябва да бъде на български език и да включва актуални данни за ученика (трите имена, училище, клас, град).
Регистрацията на проект задължително е на български език и включва: име на проекта, ръководител на проекта, описание, направление, в което участва, използвани библиотеки, използвани технологии, а при екипна работа се посочва хранилището и потребител и парола за достъп, както и разпределението на задачите за всеки от екипа. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, потребители, съществуващи решения и план за реализация.
За участие в състезанието се допускат само проекти, които не са печелили призови места на национални олимпиади или състезания.

Покажи цялата статия

Програма 2011

Турнирът се проведе на 01.04.2011г. и 02.04.2011г., в сградата на корпус 3 

Покажи цялата статия

Информация

Изображенията, които виждате, са сградата на корпуса, спирки на автобуса, както и хотел "Етър", който се намира в центъра на града. В статията ще намерите и информация за хотела и за градския транспорт.

Информацията подлежи на обновяване.
 

Покажи цялата статия

Регламент 2011

Регламентът е в процес на уточняване

 

Изисквания за участие в олимпиадата
Проектът е компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт, отговарящ на критерии, посочени в настоящия регламент.
В разработката на проекта могат да участват до двама ученика. Всеки участник може да участва само в един проект.
За участие в състезанието всеки ученик трябва да има валиден електронен адрес и персонална регистрация на сайта на състезанието с адрес http://it-vt.eu. Регистрацията трябва да бъде на български език и да включва актуални данни за ученика (трите имена, училище, клас, град).
Регистрацията на проект задължително е на български език и включва: име на проекта, ръководител на проекта, описание, направление, в което участва, използвани библиотеки, използвани технологии, а при екипна работа се посочва хранилището и потребител и парола за достъп, както и разпределението на задачите за всеки от екипа. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, потребители, съществуващи решения и план за реализация.
За участие в състезанието се допускат само проекти, които не са печелили призови места на национални олимпиади или състезания.

Покажи цялата статия

Добре дошли 2011

Национален пролетен турнир по информационни технологии - Велико Търново 2011
е проект на Великотърновския университет. Главната идея е да се даде възможност на даровити ученици от цялата страна да покажат своите способности и съответно най-добрите от тях да получат награди.

Покажи цялата статия