Представяне 2013

Важно

За улеснение се препоръчва  проектите да се представят от собствен компютър. За тези, които нямат възможност, ще бъде предоставен компютър.

Решенията на комисията не подлежат на промяна и коментиране.

Покажи цялата статия

Програма 2013

Важно

Събота (27.04.2013г. - 3 Корпус)


8:30 – 9:00 - Регистрация, зала 102 (два диска с цялото приложение, сорс код и документация)
9:00 - 9:30 - Откриване, зала 102
9:30 – 13:00 - Представяне на проектите, зала 506
13:00 - 14:00 - Обяд и почивка
14:00 – 15:00 - Анотиране на проектите, зала 506
15:00 - 15:30 - Награждаване и закриване, зала 506

Покажи цялата статия

Информация за турнира 2013

Важно

Такси за правоучастие няма.
Проекти се регистрират до 12:00 на 26 април 2013г.
В деня на състезанието 27 април се предават два диска с цялото приложение, сорс код и документация.
Няма ограничение за големината на документацията.
Участниците сами избират къде ще отседнат.
Скоро ще бъде публикувана програмата за провеждане на турнира и информация за наградите.

Наградите са материални.

Покажи цялата статия

Регламент 2013

Изисквания за участие в олимпиадата

Проектът е компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт, отговарящ на критерии, посочени в настоящия регламент.
В разработката на проекта могат да участват до двама ученика. Всеки участник може да участва само в един проект.
За участие в състезанието всеки ученик трябва да има валиден електронен адрес и персонална регистрация на сайта на състезанието с адрес http://it-vt.eu. Регистрацията трябва да бъде на български език и да включва актуални данни за ученика (трите имена, училище, клас, град).
Регистрацията на проект задължително е на български език и включва: име на проекта, ръководител на проекта, описание, направление, в което участва, използвани библиотеки, използвани технологии, а при екипна работа се посочва хранилището и потребител и парола за достъп, както и разпределението на задачите за всеки от екипа. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, потребители, съществуващи решения и план за реализация.
За участие в състезанието се допускат само проекти, които не са печелили призови места на национални олимпиади или състезания.

Покажи цялата статия

Програма 2012

ВАЖНО

Турнирът ще се проведе на 23.03.2012 и 24.03.2012 г.


Петък (23.03.2012г.):

12:00 - 17:00 -  регистрация на проекти(приемане на два диска със сорс код, цялото приложение и документация)  - зала 403 (3 Корпус)


Събота (24.03.2012г.):

9:00 - 11:30  - представяне на проекти(20 мин. на проект)
11:30 - 13:30  - обяд и почивка
13:30 - 14:30 - анотиране на проектите
14:30 - 15:00  - награждаване и закриване

Залите за събота ще бъдат обявени в деня. Упътване ще намерите на входа на корпуса.

Всички зали са в 3 Корпус

Покажи цялата статия

Регламент 2012

 

Изисквания за участие в олимпиадата

Проектът е компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт, отговарящ на критерии, посочени в настоящия регламент.
В разработката на проекта могат да участват до двама ученика. Всеки участник може да участва само в един проект.
За участие в състезанието всеки ученик трябва да има валиден електронен адрес и персонална регистрация на сайта на състезанието с адрес http://it-vt.eu. Регистрацията трябва да бъде на български език и да включва актуални данни за ученика (трите имена, училище, клас, град).
Регистрацията на проект задължително е на български език и включва: име на проекта, ръководител на проекта, описание, направление, в което участва, използвани библиотеки, използвани технологии, а при екипна работа се посочва хранилището и потребител и парола за достъп, както и разпределението на задачите за всеки от екипа. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, потребители, съществуващи решения и план за реализация.
За участие в състезанието се допускат само проекти, които не са печелили призови места на национални олимпиади или състезания.

Покажи цялата статия

Програма 2011

Турнирът се проведе на 01.04.2011г. и 02.04.2011г., в сградата на корпус 3 

Покажи цялата статия

Информация

Изображенията, които виждате, са сградата на корпуса, спирки на автобуса, както и хотел "Етър", който се намира в центъра на града. В статията ще намерите и информация за хотела и за градския транспорт.

Информацията подлежи на обновяване.
 

Покажи цялата статия

Регламент 2011

Регламентът е в процес на уточняване

 

Изисквания за участие в олимпиадата
Проектът е компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт, отговарящ на критерии, посочени в настоящия регламент.
В разработката на проекта могат да участват до двама ученика. Всеки участник може да участва само в един проект.
За участие в състезанието всеки ученик трябва да има валиден електронен адрес и персонална регистрация на сайта на състезанието с адрес http://it-vt.eu. Регистрацията трябва да бъде на български език и да включва актуални данни за ученика (трите имена, училище, клас, град).
Регистрацията на проект задължително е на български език и включва: име на проекта, ръководител на проекта, описание, направление, в което участва, използвани библиотеки, използвани технологии, а при екипна работа се посочва хранилището и потребител и парола за достъп, както и разпределението на задачите за всеки от екипа. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, потребители, съществуващи решения и план за реализация.
За участие в състезанието се допускат само проекти, които не са печелили призови места на национални олимпиади или състезания.

Покажи цялата статия

Добре дошли 2011

Национален пролетен турнир по информационни технологии - Велико Търново 2011
е проект на Великотърновския университет. Главната идея е да се даде възможност на даровити ученици от цялата страна да покажат своите способности и съответно най-добрите от тях да получат награди.

Покажи цялата статия