Програма

Програма

 

09:00 - 09:20 - Откриване 

09:20 -  14:00 - Представяне на проекти

14:00 - 15:00 - Заседание на журито 

15:00 - 15:30 - Обявяване на резултати и закриване