Програма

13.04.2019г.

8:00 - 9:00 - записване на участници
9:00 - 9:30 - откриване
9:30 - 13:00 - представяне на проектите
13:00 - 14:00 - заседание на журито
14:00 - 14:30 - награждаване и закриване