Програма

Петък (21.04.2017 г.):
 
14:00 - 18:00 - регистрация на проекти (приемане на два диска със сорс код, цялото приложение и документация) - зала 507 (ФМИ - 3 корпус на ВТУ)
 
Събота(22.04.2017г.):
 
8:30 - 9:15 - Регистрация на проекти(приемане на два диска със сорс код, цялото приложение и документация) - зала 102 (ФМИ - 3 Корпус на ВТУ)
9:15 - 9:30 - Откриване, зала 102
9:30 - 13:20 - Представяне на проектите, зала 102
13:20 - 14:00 - Обяд и почивка
14:00 - 15:00 - Представяне на спонсорите (журито заседава), зала 102
15:00 - 16:00 - Анотиране на проекти
16:00 - 16:30 - Награждаване и закриване

Цялото събитие ще се проведе във Факултет "Математика и Информатика" към ВТУ. Първата цифра от номера на залата, отговаря за етажа, на който се намира.


Възможни са малки промени в програмата, които ще бъдат обявявани своевременно.