Критерии 2021

Критериите са два типа - основни и допълнителни. Основните критерии носят до 100 точки, а допълнителните до 80. Допълнителните критерии са завишени и отговарят на изисквания, които се прилагат при професионалното разработване на проекти. Ще се радваме, ако има участници, които покриват и от допълнителните критерии.

Покажи цялата статия

Критерии 2020

Критериите са два типа - основни и допълнителни. Основните критерии носят до 100 точки, а допълнителните до 80. Допълнителните критерии са завишени и отговарят на изисквания, които се прилагат при професионалното разработване на проекти. Ще се радваме, ако има участници, които покриват и от допълнителните критерии.

Покажи цялата статия

Критерии 2019

Критериите са два типа - основни и допълнителни. Основните критерии носят до 100 точки, а допълнителните до 80. Допълнителните критерии са завишени и отговарят на изисквания, които се прилагат при професионалното разработване на проекти. Ще се радваме, ако има участници, които покриват и от допълнителните критерии.

Покажи цялата статия

Критерии 2018

Критериите са два типа - основни и допълнителни. Основните критерии носят до 100 точки, а допълнителните до 80. Допълнителните критерии са завишени и отговарят на изисквания, които се прилагат при професионалното разработване на проекти. Ще се радваме, ако има участници, които покриват и от допълнителните критерии.

Покажи цялата статия

Критерии 2017

Критериите са два типа - основни и допълнителни. Основните критерии носят до 100 точки, а допълнителните до 80. Допълнителните критерии са завишени и отговарят на изисквания, които се прилагат при професионалното разработване на проекти. Ще се радваме, ако има участници, които покриват и от допълнителните критерии.

Покажи цялата статия

Критерии 2016

Критериите са два типа - основни и допълнителни. Основните критерии носят до 100 точки, а допълнителните до 80. Допълнителните критерии са завишени и отговарят на изисквания, които се прилагат при професионалното разработване на проекти. Ще се радваме, ако има участници, които покриват и от допълнителните критерии.

 

Покажи цялата статия

Критерии 2015

Критериите са два типа - основни и допълнителни. Основните критерии носят до 100 точки, а допълнителните до 80. Допълнителните критерии са завишени и отговарят на изисквания, които се прилагат при професионалното разработване на проекти. Ще се радваме, ако има участници, които покриват и от допълнителните критерии.

 

Покажи цялата статия

Критерии 2014

Критериите са два типа - основни и допълнителни. Основните критерии носят до 100 точки, а допълнителните до 80. Допълнителните критерии са завишени и отговарят на изисквания, които се прилагат при професионалното разработване на проекти. Ще се радваме, ако има участници, които покриват и от допълнителните критерии.

Покажи цялата статия

Критерии 2013

 

Критериите са два типа - основни и допълнителни. Основните критерии носят до 100 точки, а допълнителните до 50. Допълнителните критерии са завишени и отговарят на изисквания, които се прилагат при професионалното разработване на проекти. Ще се радваме, ако има участници, които покриват и от допълнителните критерии.

Покажи цялата статия

Критерии 2012

 

Критериите са два типа - основни и допълнителни. Основните критерии носят до 100 точки, а допълнителните до 50. Допълнителните критерии са завишени и отговарят на изисквания, които се прилагат при професионалното разработване на проекти. Ще се радваме, ако има участници, които покриват и от допълнителните критерии.

Покажи цялата статия

Разясняване на критерии 2011

Критериите са в процес на уточняване

 

Основните критерии са 100 точки, а допълнителните 50 като те са изброени в таблици. В тази статия ще бъдат поместени всички критерии заедно с бележки за това как ще става оценяването и как точно ще се раздават точките.

Покажи цялата статия

Критерии 2011

Критериите са в процес на уточняване


Критериите са два типа - основни и допълнителни. Основните критерии носят до 100 точки, а допълнителните до 50. Допълнителните критерии са завишени и отговарят на изисквания, които се прилагат при професионалното разработване на проекти. Ще се радваме, ако има участници, които покриват и от допълнителните критерии.

Покажи цялата статия