Ред на представяне

 

9:20 - 9:40       - ДомаТе (Домашни Тестове) | Интернет приложения

9:40 - 10:00     - e-Library Manager | Приложни програми

10:00 - 10:20   - Кубът | Приложни програми

10:20 - 10:40   - DEX - експресни доставки | Интернет приложения

10:40 - 11:00   - Explore IT | Интернет приложения

11:00 - 11:20   - Germanix | Интернет приложения

11:20 - 11:40   - QuadraSkill | Интернет приложения

11:40 - 12:00   - SmartCalc | Интернет приложения

12:20 - 12:40   - RSG Chess | Приложни програми

12:40 - 13:00    - Liquid Knot - моделиране на имплицитна стереометрия | Приложни програми

13:00 - 13:20    - SafeBike | Приложни програми

13:20 - 13:40.   - Spark | Приложни програми

13:40 - 14:00.    - 3DPernikGuide | Приложни програми