× Класацията ще бъде публикувана тук след края на съзтезанието